feb 21
2012
Monique Botman

Gezond leven is hot. De media staan vol met alarmerende berichten over een lagere levensverwachting door ongezond leven en de dreigende invoering van een vettax. Daarnaast is er een grote diversiteit aan enthousiaste initiatieven voor een gezondere leefstijl. Een goed voorbeeld vind ik ‘Mag ik deze dans van u?’‘.

‘Mag ik deze dans van u?’ is een initiatief van Consument en Veiligheid en het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging) dat zich richt op het in beweging laten komen van ouderen. De gedachte is dat als ouderen meer bewegen, de kans op ongelukkig vallen kleiner wordt. Een mooie campagne die wat mij betreft de belangrijkste elementen voor een goede campagne in zich heeft:
• De doelgroep opzoeken, door juist op plekken waar de doelgroep komt iets te organiseren.
• Naar de doelgroep luisteren: wat houdt ze bezig, waar liggen de interesses.
• Emotie als uitgangspunt: waar worden mensen blij van en waar worden ze door geraakt.

Mooi om te zien is dat het doel van de campagne, het terugdringen van letsel door vallen, min of meer ‘verstopt’ zat en er nooit sprake was van betutteling of opgeheven vingertjes. Complimenten!

 

Een initiatief waar op het gebied van communicatie nog een hoop te winnen is, is Sport & bewegen in de buurt (www.sportindebuurt.nl). Een mooi initiatief, want een nieuwsbericht over het programma spreekt over ‘zorgen dat mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek…’. Ook de website is in eerste instantie veelbelovend: frisse kleuren, laagdrempelige fotografie en zelfs een eigen Facebookpagina en YouTubekanaal. Een nadere bestudering van diezelfde website maakt echter duidelijk dat er in communicatief opzicht nog heel veel te winnen is. De teksten staan bol met onbegrijpelijke termen als ‘sport- en beweegaanbod’, ‘een veilig sportklimaat’, ‘participatie’ en een ‘menukaart sportimpuls’. En toegevoegde waarde van Facebook en YouTube is er, in ieder geval voor het grote publiek, niet. Wat de website wel doet is op een schrijnende manier de kloof tussen burger en overheid zichtbaar maken. Een kloof die straks weer overbrugd moet worden met een grootscheepse en dure communicatiecampagne.

Meer dan een huisstijl
Hoe anders zou het initiatief er uit hebben gezien als van begin af aan een communicatieadviseur bij het programma betrokken zou zijn geweest. En dan niet voor het bedenken van wat middelen om het programma straks zo mooi mogelijk te verkopen, maar vooral om mee te denken over het zo communicatief mogelijk vertalen van de beleidsdoelstellingen (gezonder leven door meer beweging) naar een concreet programma. Om zo te komen tot een beleid of programma dat ook vanuit het perspectief van communicatie goed en effectief in elkaar zit. Waarbij strategische keuzes zijn gemaakt over wie te bereiken, met welke boodschap en waarom. En dat betekent niet een mooie kleurrijke huisstijl en een website voorzien van wat social media knoppen. Of in ieder geval niet in eerste instantie. Veel belangrijker is het antwoord op de vraag hoe communicatie een rol kan spelen in het enthousiasmeren, samen brengen en verbinden van mensen en initiatieven.  En of dat via een eigen huisstijl, website of Facebookpagina moet is van later zorg.

Monique Botman is Managing director bij Porter Novelli.