Het is interessant om naar media te kijken als partners en niet als tegenstanders. Dat geldt altijd, maar zeker in crisistijd. Media zijn een belangrijk kanaal naar de overige stakeholders. Vanzelfsprekend zijn het ook filters en kunnen zij kleuring geven aan de geformuleerde boodschappen vanuit de (crisis)organisatie, maar dat hoort bij hun rol.

Media spelen vooral op het punt van ‘instructive information’ een belangrijke rol richting stakeholders. Bijvoorbeeld door het geven van aanwijzingen aan de omgeving hoe zij moeten omgaan met de crisis. En daarmee worden zij dus feitelijk zelf onderdeel van de crisis response. Media kunnen vanuit deze positie een viertal rollen spelen:
 Information resource: de rol van algemene informatiebron voor stakeholders is de meest gebruikelijke rol.
 Resource manager: de media vervullen hier een rol in het zichtbaar maken van de behoeften bijvoorbeeld ondersteuning die nodig is bij het oplossen van de crisis (b.v. vrijwilligers).
 Public safety: door het geven van instructies kunnen media een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsproblemen als gevolg van de crisis en het verminderen van negatieve effecten op de samenleving.
 Public advocate: media hebben tenslotte ook een belangrijke rol als waakhond voor de samenleving bijvoorbeeld door het signaleren van misstanden of het tekort schieten van autoriteiten bij het oplossen van de crisis.
De geschetste rollen van media in crisistijd maken duidelijk dat het belangrijk is een goede relatie te hebben met hen. Het is zaak deze relatie op te bouwen in ‘goede tijden’. Die investering betaalt zich ruimschoots terug als de nood aan de man is.

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.