Je ziet in de praktijk dat de nieuwe eisen vanuit de omgeving, zoals op het gebied van transparantie, druk geeft bij veel organisaties. Interessant voorbeeld daarvan is de rechterlijke macht en de advocatuur in Nederland. De Groene Amsterdammer schreef er op 12 april een lezenswaardig artikel over. Het optreden van bijvoorbeeld rechters en advocaten wordt steeds meer onderdeel van het publieke domein. Niet alleen door de maatschappelijke vraag om openheid, maar ook omdat in steeds meer juridische procedures bewust gebruik gemaakt wordt van publicitaire druk als tactiek. Daarnaast worden juristen ook meer dan vroeger in de positie van woordvoerder gebracht in rechtszaken. Zeker bij beursgenoteerde bedrijven is dit regelmatig het geval. Deze ontwikkeling confronteert deze beroepsgroep met een nieuwe dynamiek en daarop is zij veelal niet voorbereid. Natuurlijk ziet de beroepsgroep met als resultaat dat advocaten en rechters op mediatraining worden gestuurd. Dat is een noodverband en betekent geen oplossing voor het echte probleem.
De spelers in deze branche zullen moeten nadenken over hun eigen positie en de wijze waarop zij met maatschappelijke ontwikkelingen als transparantie moeten omgaan om succesvol te blijven. Dat begint bij een kritische zelfblik op de eigen rol en positie en bezinning op een visie op de toekomst. Zij zullen beleid voor de toekomst moeten formuleren en daarop vervolgens hun organisaties moeten voorbereiden. Onderdeel van dat beleid dienen ook een gestructureerde aanpak voor reputatiemanagement en een publiek debat met de omgeving over de toekomst en de dilemma’s te zijn. Belangrijk is dat de ‘spelers’ zich bewust zijn van hun positie in dit transparantietijdperk en gefaciliteerd worden om hun rol te spelen. Mediatraining kan daarbij helpen, maar de praktijk vraagt om continue zorgvuldige communicatieafwegingen en begeleiding van woordvoering om uiteindelijk regie in communicatie te kunnen creëren!
Natuurlijk geldt dit niet alleen voor de rechterlijke macht en advocatuur in Nederland. Steeds meer branches moeten leren omgaan met de nieuwe eisen van onze samenleving. Van ziekenhuizen tot accountants en onderwijs tot financiële dienstverleners. Transparantie zal niet meer verdwijnen en legt blijvend druk op ons handelen. Daar kun je je maar beter op voorbereiden. Je wordt er alleen maar sterker van.

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.