Voor de campagne JIJ & Overijssel zijn wij genomineerd voor een Gouden SABRE Award in de categorie Beste Benelux Campagne. De SABRE Awards zijn ‘s werelds belangrijkste prijsuitreiking voor de public relations industrie. Ze belonen PR-campagnes met de hoogste niveaus van creativiteit, integriteit en doeltreffendheid. Als accountmanager voor dit project ben ik natuurlijk super trots, op naar de overwinning! Hieronder een korte beschrijving van het project en de resultaten. De winnaars worden op 31 mei in Brussel bekendgemaakt.

Meer zichtbaarheid voor de provincie Overijssel
De campagne had als doel de werkzaamheden van de provincie concreet en interessant te maken om zo te zorgen voor meer zichtbaarheid van de provincie bij haar inwoners. Een lastige opgave omdat de werkzaamheden van de provincie zich primair richten op bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een onzichtbare en onbekende provincie vertaalt zich in een steeds lager wordende opkomst bij de verkiezingen waardoor de democratische legitimatie van de provincie in gevaar komt. Vandaar de wens van de provincie voor een campagne die zorgt voor een positieve houding en grotere betrokkenheid bij de provincie. Voor de provincie Overijssel bedacht Porter Novelli een uniek multimediaal geïntegreerd communicatieconcept, ‘de Blauwe Toer’ genaamd, van online en offline middelen en media gecombineerd met events en PR.

Resultaten
De campagne resulteerde in een stijging van 16% van de bekendheid van de provincie bij de burger (i.p.v. 5% stijging beoogd) en een verhoging van 16% van de opkomst voor de provinciale staten verkiezing (i.p.v. 5% stijging beoogd). De reacties van de doelgroep waren zo positief dat de provincie besloot deze strategie ook na deze campagne voort te zetten en tot structureel communicatiebeleid te maken om de relatie met haar burgers te versterken.

 

Blauwe Toer
Wij zagen de oplossing in directe inhoudelijke interactie met de doelgroep over lokale projecten die hen raken. En dan het liefst via persoonlijk contact. Door de organisatie van de Blauwe Toer, refererend aan de kleur van de provincie, kozen we voor een aanpak waarbij we abstract beleid vertaalden naar relevante en betekenisvolle ontmoetingen tussen de provincie en haar inwoners. Door te kiezen voor een indirecte benadering waarbij we op een toegankelijke en persoonlijke manier in contact kwamen met de doelgroep, zorgden we voor een veelheid aan impactvolle gesprekken en discussies waarbij we abstracte beleidsinformatie inhoudelijke en concrete betekenis voor de doelgroep gaven.

Leuk om te melden is dat na een jaar van afwezigheid één van de campagne elementen weer nieuw leven in is geblazen. De Droomfabriek heeft sinds maart van dit jaar een doorstart gekregen en heet nu Jij Droomt.

Monique Botman is Managing director bij Porter Novelli.