De verpletterende opkomst van sociale media en hun goeroes zorgen er voor dat er steeds nieuwe buzz words bijkomen. Er is binnen de reputatiemanagementliteratuur ook een term die een sterke link  met social media heeft en in opmars is: realtime reputatiemanagement (RRM). Wat mij betreft een interessante term als het gaat om de uitdaging waar de communicatieprofessional van nu voor staat.

Het gaat natuurlijk lang niet meer alleen om OF online, OF offline. Bedrijven, organisaties, merken, CEO’s moeten continu alert zijn om reputatiekansen en bedreigingen te managen. Waar een crisis ‘vroeger’ ruim een dag over deed om zich te ontwikkelen naar de massamedia is deze doorlooptijd, mede door het mediaklimaat, teruggebracht naar enkele uren. En afhankelijk van het type merk kan een crisis zich zelfs nog sneller ontwikkelen. Niks 9-5 reputatiemanagement, het is 24/7. Online en offline lopen door elkaar heen. En realtime dus.

RRM is niet alleen voorbehouden aan de afdeling corporate communicatie. Het zou (idealiter) een integraal onderdeel moeten zijn van alle communicatie- en zelfs bedrijfsprocessen. Dat vraagt een andere mindset van de communicatieprofessional maar ook bij de medewerkers.  Dit blijkt onder meer uit onze recente rondgang onder corporate communicatiedirecteuren van onder andere Philips, KPN, SNS Reaal en Shell. Er blijken nog veel vragen te leven rond een optimale verankering van realtime reputatiemanagement binnen de organisatie. Wat is de rol van de directie? Welke eigenschappen moet de directeur communicatie bezitten? Welke cultuur en organisatiestructuur werken optimaal? Stel je richtlijnen of gedragsregels voor medewerkers op? Allemaal realistische vragen, ook in het licht van de huidige druk op communicatiebudgetten. We proberen er in het onderzoek antwoorden op te vinden.

Naast de net genoemde interviews met directeuren loopt ook nog een (kwantitatief) online onderzoek onder communicatieprofs in Nederland over reputatiemanagement dat wij in samenwerking met het vakblad Communicatie uitvoeren. Voor geïnteresseerden, dit is de link om aan het onderzoek deel te nemen. Als je meedoet ontvang je een rapportage. En de resultaten zullen ook in Communicatie worden toegelicht. Dit alles onder de vlag: RRM. Of dit ook weer een modewoord is of een blijvertje moet de tijd uitwijzen..

Juriaan Vergouw is senior consultant digital bij Porter Novelli Nederland.