Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor online reputatiemanagement is het genereren van eigen content op Internet. Het is namelijk cruciaal dat er bij zoekacties op het web een genunanceerd beeld ontstaat van uw organisatie. Zeker als de druk hoog is ten tijde van crisis. Het is in die situatie natuurlijk ‘dodelijk’ als er alleen negatieve berichtgeving over de organisatie gevonden wordt. Content generatie vereist een structurele en goed doordachte aanpak. In het boek Wild West 2.0 (2011) noemt Fertik Thompson een drietal gerichte acties voor proactieve verdediging van de reputatie op internet om hiermee een ‘Google-verzekering’ te creëren:


 het plaatsen eigen positieve of neutrale content over de organisatie
 het aanmoedigen van derden om positieve of neutrale content over de organisatie te plaatsen
 het versterken van de zichtbaarheid van positieve of neutrale content over de organisatie

Het actief verspreiden van eigen informatie via social media heeft een drietal grote voordelen:
 Voorkomen geruchten: door zelf als informatiebron op te treden, helpt u geruchtvorming voorkomen. Natuurlijk kan er negatief worden gereageerd op uw informatie, maar het biedt dan de kans om actief deel te nemen in de conversatie en uw kant van het verhaal over de bühne te brengen.
 Beter beheersbaar: als u de belangrijke informatie over de organisatie zelf verspreidt, dan wordt de organisatie ook een online informatiebron waar bezoekers zullen terugkomen als ze bijvoorbeeld meer willen weten. Bovendien is het makkelijker te monitoren als ze op de social mediapagina’s (bijvoorbeeld Facebook) van de organisatie reageren, dan wanneer online stakeholders dat op andere plaatsen op internet doen.
 Verhoogde zichtbaarheid: berichten en artikelen die SEO-proof en bijvoorbeeld links bevatten naar de website van de organisatie zorgen voor een betere zichtbaarheid in de zoekmachines, zoals Google.

Belangrijk is natuurlijk wel dat u voor de stakeholders relevante informatie verspreidt via social media. Wanneer dat niet gebeurt, is het onmogelijk om daadwerkelijk engagement te realiseren. Aandacht binnen social media moet u zelf verdienen op inhoud.

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.  • http://www.facebook.com/hennyz1 Henny Zijlstra

    Hallo Frank, je hebt helemaal gelijk. Wat ik merk is dat het niet aan wil ontbreekt maar dat organisaties het vaak moeilijk vinden om met regelmaat relevante en kwalitatieve content te plaatsen en hierbij sociale media ook nog eens mee te nemen.
    Henny Zijlstra (webcoachservice.nl)