jul 12
2012
Petra Koopmans

Driehoeksverhoudingen zijn vaak intrigerend,  moeilijk te doorzien en bieden een hoop gespreksstof. Zo ook de verhouding tussen journalist, pr bureau en klant.  Hele boeken (o.a.  Gevaarlijk Spel van  Leendert van der Valk e.a.), artikelen, blogs en tweets gaan hierover. En niet zonder reden;  juist nu staat die relatie in de spotlight en vaak in negatieve zin valt mij op. Terecht of onterecht? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden.

Wel is een aantal ontwikkelingen duidelijk waarneembaar.  Het effect van de krimpende redacties is goed te merken. Er blijft (te?) weinig tijd voor verdieping, dus hapklare brokken vanuit de pr bureaus zijn meer dan welkom. Ook neemt  in deze barre tijden de behoefte aan luchtig nieuws toe en daar grossieren we vaak in. En ten slotte lijkt free publicity steeds meer een doel op zichzelf te worden. Er is bijvoorbeeld een trend waarneembaar in het brengen van nepnieuws; onlangs hebben VWO-studenten van het Fons Vitae Lyceum  nog laten zien dat dat werkt.  Die trend laat toch wel de aandachtswaanzin in optima forma zien; iedereen wil zijn ‘fair share’ op de redactiepagina’s.  PR wordt gezien als gemakkelijke en goedkopere vervanging van de marketinginspanningen en dat doet ons vak niet altijd goed.

Dit zijn ontwikkelingen om als pr professional af en toe bij stil te staan. Hoe kunnen we hier als beroepsgroep mee omgaan? Kwaliteitsbewustzijn is van groot belang, want met collectief opportunisme graven we ons eigen graf.  Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn belangrijke succesfactoren.  Hieronder een aantal eenvoudige  tips voor een succesvol pr beleid op lange termijn:

  1. Wees altijd oprecht in wat je doet. Authenticiteit is een voorwaarde voor communicatie.
  2. Maak het niet mooier dan het is. Met snel scoren op z’n tijd is niets mis, maar maak dan ook duidelijk hoe je aan je bevindingen
    komt.
  3. Wissel luchtig nieuws af met meer inhoudelijk nieuws. Doe regelmatig moeite (en indien nodig: investering) om met ‘echt’ nieuws te komen.
  4. Verdiep je in het medium en de journalist – zeker als het gaat om je ‘warme’ relaties - en bepaal of en hoe toegevoegde waarde kunt leveren.

Want op langere termijn is iedereen gebaat bij een gezonde verhouding tussen journalist, pr bureau en klant.

Petra Koopmans is Account director en trainer bij Porter Novelli.