De Chinezen wisten het al lang, want het woord crisis betekent in hun taal zowel ‘gevaar’ als ‘kans’.
Heel vaak wordt er alleen naar crises gekeken vanuit het perspectief van de bedreigingen voor de organisatie. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat de eerste aandacht is gericht op voorkomen of beperken van de schade door de crisis. En een crisis die slecht wordt gemanaged betekent een enorme schadepost. Zo verloor BP door de crisis in de Golf van Mexico 55% van haar beurswaarde en duurt een gemiddeld herstel van reputatieschade tenminste drie tot vier jaar.

Maar toch verdient het aanbeveling om ook naar de kansen in een crisis te kijken. Een crisis kan bijvoorbeeld juist een positief effect hebben op de beeldvorming over de organisatie als deze op een snelle, open en proactieve wijze is opgepakt en opgelost. Juist in ‘slechte tijden’ kan een organisatie namelijk laten zien wat ze waard is en waar ze voor staat. Ze kan zich dan positief onderscheiden door haar verantwoordelijkheid te nemen en daadkrachtig te opereren. De organisatie kan er dan uiteindelijk sterker uitkomen en dit versterkt het vertrouwen in de organisatie bij de interne en externe stakeholders.
Crisis geeft dus de kans leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Vergeet dat niet als zich een crisis voordoet. Als het er om gaat moet je er ook staan als organisatie en management!

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.