Het wantrouwen in bestuurders van organisaties is groot. Dat bleek onlangs weer uit de Trust Barometer van Edelman. De geloofwaardigheid van niet alleen de bestuurders, maar ook de organisaties heeft daaronder sterk te leiden. De reputatie van de bestuurder en de organisatie is namelijk direct gekoppeld.  Juist in een tijd waarin reputaties van organisaties steeds meer onder druk staan is dit een lastige situatie. Het managen van reputatie en crisissituaties vraagt namelijk om sterk en zichtbaar leiderschap. Maar dan moet je natuurlijk wel vertrouwd worden door de interne en externe stakeholders.

Vertrouwen kun je niet ‘kopen’ met reputatiecampagnes. Dat moet je als bestuurder zelf verdienen. Visie en beleid zijn daarbij vanzelfsprekend belangrijke aspecten. Maar het is vervolgens juist het voorbeeldgedrag waarop de bestuurder wordt afgerekend. Iedere dag weer zullen zij dat zichtbaar en consistent moeten laten zien. Management goeroe Covey definieerde eerder al een aantal kenmerken van leiderschap dat vertrouwen oplevert. Zijn belangrijkste kwalificaties van effectieve bestuurders zijn:
 Recht door zee zijn
 Kunnen luisteren
 Duidelijkheid geven
 Respect tonen
 Verantwoording afleggen
 Fouten durven toegeven.

Als je naar deze aspecten kijkt, dan kom je tot de conclusie dat de leiders van nu enerzijds daadkracht moeten tonen en duidelijkheid moeten bieden, maar aan de andere kant ook kwetsbaar moeten durven zijn als dat nodig is. Ze moeten vooral redeneren en communiceren vanuit de omgeving in plaats van zich zelf. Leiders horen niet langer vanuit de ivoren toren te opereren, maar zij moeten zeer bewust de dialoog en interactie met de omgeving zoeken. Pas dan zullen zij in staat zijn het verloren vertrouwen te herwinnen. En dat vergt tijd, want dit is een proces van lange adem en het leveren van continue bewijsvoering.

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.