Met grote regelmatig komen wij in onze dagelijkse praktijk klanten of prospects  tegen die ‘meer willen met pr’. Vaak wordt dan een proactief persbeleid bedoeld. Die ondernemingen hebben om uiteenlopende redenen nog weinig met pr gedaan. Slechte ervaringen in het verleden en het ontbreken van pr-kennis en mediarelaties zijn veel gehoorde redenen.  Toch is er een sterke wens of ambitie; anders kloppen ze niet bij ons aan.  Vaak ingegeven omdat concurrenten een veel grotere share of voice in de media hebben of omdat gemerkt wordt dat  de eigen geloofwaardigheid onder druk staat.


Het is nooit te laat om met proactieve persbenadering te beginnen (met excuus voor de schaamteloze preek voor eigen parochie).  Hieronder een aantal eenvoudige stappen en adviezen voor iedereen die nadenkt over een actiever persbeleid:

  1. Begin klein. Er is meer dan de voorpagina van De Telegraaf of trending op Twitter. Kies een  min of meer bevriend medium of een titel  die zich focust op een specifieke doelgroep (met vaak wat kleiner bereik) en bedenk daar een onderwerp bij. Een productintroductie, een nieuw persoon in het management, een toekomstvisie; er zijn vele insteken mogelijk.
  2. Focus op een onderwerp. Kies een onderwerp wat dichtbij staat, waar meerdere mensen in de organisatie wat vanaf weten en wat erg in ontwikkeling is.  Kies iets waar je langere tijd mee door kunt.
  3. Kies een klein aantal key media (bijvoorbeeld 10) en richt hier je pijlen op. Succesvolle pr is erg afhankelijk van goede relaties met media en stakeholders. Die relaties moet je bouwen en onderhouden; investeer daarin.
  4. Ga een lange termijn commitment met pr aan. PR is niet iets wat je van vandaag op morgen geregeld hebt of wat je enkele keren per jaar op de agenda kan zetten. Het is een fundamentele activiteit.
  5. Goed intern borgen. In het verlengde van het vorige punt: maak iemand verantwoordelijk voor pr.  Degene jaagt het aan, plant het, gaat op zoek naar content. Proactief naar buiten treden vereist een heel andere blik op de eigen activiteiten;  een pr-verantwoordelijke denkt continu in termen van nieuws.
  6. Train je woordvoerders. Optreden in de media is voor veel mensen spannend; ze zijn bang om iets verkeerds te zeggen en om reputatieschade aan het bedrijf te berokkenen. Train daarom je woordvoerders, zorg dat ze goed beslagen ten ijs komen.

 

Natuurlijk is het niet altijd zo eenvoudig als ik het nu schets. Er kunnen pijnlijke issues zijn die  niet naar buiten mogen, nieuws ligt niet bij iedere organisatie voor het oprapen en intern kan veel discussie zijn over boodschappen en thema’s.  Dan zul je toch eerst naar de tekentafel moeten om een beleid te formuleren.  Maar in veel gevallen is er laaghangend fruit. Ga er naar op zoek en doe er je voordeel mee!

 

 

 

Petra Koopmans is Account director en trainer bij Porter Novelli.