Iedere onderneming heeft zo te kampen met z’n eigen – vaak sectorgebonden -  issues. Voor de één is het behoud van marktwerking, voor de ander topsalarissen, dierenwelzijn, voedingsinformatie of compliance op het gebied van integriteit of veiligheid. Voor grotere organisaties vaak een combinatie van deze en nog veel meer issues. Zo verschillend als de issues inhoudelijk kunnen zijn, ze zijn bijna allemaal terug te voeren op één kernbegrip: vertrouwen. Of liever gezegd het ontbreken daarvan. Dat de consument, de burger, het publiek de voormalig onaantastbare instituten met groeiend wantrouwen aanzien is met recht een open deur. Dat is niet omdat de feiten per definitie in het nadeel van die instituties uitpakken of omdat hun argumenten niet kloppen. Het zijn de motieven en de attitude waar het publiek cynisch over is geworden. En dan tellen feiten en argumenten niet meer. Toch zie je bij de wijze waarop organisaties met issues omgaan vaak nog een krampachtige en verongelijkte focus op inhoud. Dat is niet onbegrijpelijk. Er is dan oprecht onbegrip voor de houding van media en publiek. Er zijn soms juridische omstandigheden  waar je niet omheen kan. En ook bestuurders zijn gewoon mensen met emoties. Toch zouden issues vaak veel effectiever gemanaged kunnen worden als die focus een beetje verlegd zou worden van het wat naar het hoe. Niet scoren met argumenten maar met de wijze waarop je de critici tegemoet treedt. Daarmee bedoel ik zeker niet bij voorbaat buigen in de publieke sorrycultuur, waar veel bestuurders een broertje dood aan hebben maar sommigen juist ook veel te snel in meegaan. Wel dat je durft te communiceren vanuit een kwetsbare opstelling, met het duiden van je positie en dat je de confrontatie aangaat vanuit een oprecht begrip voor het maatschappelijk humeur en voor de wetmatigheden van het maatschappelijk debat. Vanuit zo’n opstelling word je een communicatief ‘ademende’ organisatie of CEO. Als dat herkend wordt door het publiek, creëer je vertrouwen dat meer doet voor je positie in issues, dan het hebben van gelijk.

Ferdinand Helmann is director bij Porter Novelli.  • http://www.facebook.com/hennyvanhuystee Henny Vanhuystee

    zoals de oude Bennis al zei: Gelijk hebben is makkelijk; gelijk krijgen is de kunst!