Communicatieadviseur is een prachtig vak. Afwisselend, blijft boeien ook als je een brede interesse hebt, vraagt altijd een scherp oog voor maatschappelijke relevantie en je mag je bezighouden met zowel de psychologische als de economische kant van de zaak. Allemaal redenen waarom ik in dit vak gestapt ben. Maar eerlijk is eerlijk, het is niet altijd leuk. Vooral niet als je het gevoel  hebt dat er met je advies niets gedaan wordt. Peter Block zei het al, een adviseur is iemand die de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen, maar die niet officieel bevoegd is anderen iets op te dragen. Of we die mogelijkheid kunnen benutten hangt van vele factoren af.

Er zijn verschillende redenen waardoor de vraag (van de opdrachtgever) en het aanbod (de adviseur en zijn advies) niet bij elkaar komen. Soms is er sprake van een daadwerkelijke mismatch en soms ook betreft het verkeerde veronderstellingen of impliciete verwachtingen.

Bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van communicatie: te uitvoerend, niet strategisch, geen inbreng op beleidsniveau. Of te vaag, te weinig onderbouwd, geen meetbare resultaten, te veel ‘nice to have’ en te weinig ‘need to have’.

En dan hebben we de reputatie van de afdeling communicatie nog. De communicatieafdeling als middelenclub of steeds vaker ook een service unit op basis van u vraagt en wij draaien (of juist u vraagt en wij draaien niet) en niet in staat om strategisch mee te denken.

Tot slot de verwachtingen ten aanzien van de adviseur zelf. Steeds vaker wordt er verwacht dat communicatieadviseurs  ‘all in one’ zijn. Strateeg, campagnecoördinator en uitvoerder tegelijk. Het is maar de vraag of je dat zelf als adviseur ook zo ziet.

Om je invloed als communicatieadviseur te vergroten is het nodig om verwachtingen wederzijds uit te spreken. Om heel helder te krijgen waar je waarde kunt toevoegen voor je opdrachtgever en om duidelijk te maken wat je te bieden hebt als adviseur. Klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook. Onderstaande vragen helpen je op weg en geven een goede indicatie van jouw invloed als adviseur op dit moment.

> Ben je relevant voor de klant? Vanuit het perspectief van de klant uiteraard. Wat zou jouw klant antwoorden?

> Heb je zelf een duidelijke visie op je rol? Wat is jouw bijdrage aan de business, hoe sluit je aan op de centrale strategie? Waar zit jouw toevoegde waarde en hoe geef je daar dagelijks invulling aan?

> Wordt deze visie gedeeld door je klant? Hoe ziet jouw klant je rol?

> Is er een gedeelde visie op resultaat? Wat zijn je deliverables volgens jou en volgens je opdrachtgever? Hoe meet je die? En hoe maak je jouw resultaten inzichtelijk?

> Is de werkrelatie met je klant daarop afgestemd? Kun je beschikken over voldoende input, overleg, afstemming, rapportagemogelijkheden?

Meer dan een keer ‘nee’ op bovenstaande vragen? Dan is je invloed voor verbetering vatbaar. Ga het gesprek aan over deze punten met je opdrachtgever. Of kijk hier voor meer training om je positie als adviseur te verbeteren.

Marjolein Rigter is account director en trainer bij Porter Novelli Nederland. • Anoniem

  Beste Marjolein,

  Ik deel je constatering over de gewenste opwaardering van de rol en meerwaarde van de communicatieprofessional. Jammer dat je alleen maar vragen stelt en geen echte handvaten biedt die ertoe doen. Ik ben bezig om de betekenis van de communicatieprofessional op strategisch niveau meer inhoud te geven. Daarbij is meer nodig dan een gedeelde visie en resultaten. Het vergt ook meer dan het door jullie aangeboden hulp bij het ‘bouwen, onderhouden en beschermen van de corporate reputatie’.

  Het vergt mijns inziens een nieuwe manier van denken over organisaties, over de rol en meerwaarde van bedrijven en organisaties in de snel veranderende samenleving en over het betekenisgevend en ondernemend vermogen van communicatie en de overdracht daarvan aan de directie en alle medewerkers. We hebben nog veel te ontwikkelen als beroepsgroep…

  Huub ter Haar
  communicatiestrateeg Zin in communicatie

 • Marjolein Rigter

  Beste Huub,
  Bedankt voor je reactie. Ben met je eens dat er een grote uitdaging voor ons ligt als beroepsgroep. Niet alleen vraagt dit om een meer strategische plek en inrichting van de communicatiefunctie binnen een organisatie maar zeker ook om andere skills en competenties van communicatieprofessionals. Vooral dat laatste houdt me bezig en ik zal hier meer blogs over gaan schrijven. Ik zie dat je met interessante dingen bezig bent op dit vlak, ik zou het leuk vinden om hier eens met je over door te praten.

  Groet, Marjolein Rigter

 • Anoniem

  Beste Huub,
  Bedankt voor je reactie. Ben met je eens dat er een grote uitdaging voor ons ligt als beroepsgroep. Niet alleen vraagt dit om een meer strategische plek en inrichting van de communicatiefunctie binnen een organisatie maar zeker ook om andere skills en competenties van communicatieprofessionals. Vooral dat laatste houdt me bezig en ik zal hier meer blogs over gaan schrijven. Ik zie dat je met interessante dingen bezig bent op dit vlak, ik zou het leuk vinden om hier eens met je over door te praten.

  Groet, Marjolein Rigter