Nieuws maken is een vak en als iets groot nieuws is dan heeft dat een reden. Journalisten proberen elkaar af te troeven en één van de meest gebruikte technieken is die van framing. Vorige week viel mij op dat de door de Volkskrant geïntroduceerde term ‘Blokhypotheek’ leidde tot een explosieve toename aan berichtgeving.

Hoewel het woonakkoord al meer dan een week oud was en er een voortdurende stroom aan berichtgeving over het onderwerp was, wist de Volkskrant het onderwerp afgelopen vrijdag nog eens extra op de agenda te zetten. De krant plaatste een bericht op de voorpagina en wist een pakkende naam te geven aan de nieuwe hypotheekvorm, namelijk die van een ‘Blokhypotheek’. Andere media die al dagen over de nieuwe hypotheekvorm berichtten, namen de berichtgeving van de Volkskrant als aanleiding om het nieuws opnieuw te brengen. Zie hieronder enkele voorbeelden:

Opvallend was dat experts verbaasd waren over alle aandacht die de berichtgeving van de Volkskrant teweeg bracht.

 

In mijn ogen heeft de Volkskrant zijn concurrenten ‘afgetroefd’ door het onderwerp met een pakkende term te framen en andere media doen verleiden om het nieuws opnieuw te brengen. Z24.nl probeerde een week eerder het onderwerp te framen, maar waren minder succesvol. De zakensite bedacht de term ‘katerhypotheek’ wat toch minder goed blijft hangen dan ‘Blokhypotheek’. De Volkskrant is uiteraard groter en invloedrijker dan Z24, toch blijft voor mij het toegepaste frame van doorslaggevende factor. Op de dag van het akkoord bedacht taalexpert Wim Daniëls in Pauw & Witteman (0:56) de term woonblok-akkoord, terwijl SP-er Harry van Bommel het een sterfhuis-akkoord noemde, beide termen kregen geen spin-off in de media.

Ook politici waren afgelopen vrijdag verbaasd over alle aandacht die het onderwerp kreeg naar aanleiding van de berichtgeving van de Volkskrant.  Zij die verantwoordelijk waren voor het woonakkoord probeerden op social media de kritiek te pareren maar vroegen zich ook af waarom iets dat al een week bekend was ineens zoveel aandacht kreeg.

Natuurlijk heeft het de voorkeur dat problemen of onderwerpen in een zo vroeg mogelijk stadium worden geagendeerd. En voor media is het belangrijk om nieuws als eerste te brengen. Aan de andere kant is iets dat een week oud is nog steeds nieuws, dus waarom zou je het niet brengen? Vanzelfsprekend speelt geluk mee in de journalistiek, maar mijn inziens was dit een mooi voorbeeld voor een succesvolle toepassing van framing. Ik verwacht dan ook dat het onderwerp nu extra aandacht krijgt omdat het frame tot de verbeelding spreekt. Het onderwerp is nu mediageniek. Ik zal het in ieder geval blijven volgen.

Dylan Prins is consultant bij Porter Novelli Nederland.