Communicatie is geen ‘rocket science’. Al willen communicatieadviseurs de wereld soms anders doen geloven. Het is bij communicatie vooral belangrijk om een aantal principes toe te passen dat voor alle intermenselijke communicatie geldt.

Op de eerste plaats gaat het om Respect voor diegenen met wie je communiceert. Communicatie moet ontvanger gericht zijn. Maar ook open, eerlijk en uitnodigend. Dus gericht op gestructureerde dialoog, interactie en het bouwen van een relatie. En aan de andere kant is Relevantie cruciaal. Als we boodschappen niet relevant kunnen maken voor de verschillende stakeholders, dan komt communicatie niet aan. We ontkomen dus niet aan het inleven in de doelgroep en het verkrijgen van inzicht in de verschillende stakeholderbelangen waarmee we rekening moeten houden. Zonder die kennis is het onmogelijk relevant en dus effectief te zijn.

Het lijken open deuren. Maar de dagelijkse praktijk is anders. Kijk maar eens naar de vele niet werkende communicatie- en reclamecampagnes. Communicatie van nu vergt aanzienlijk meer dan louter zenden. En maak je die stap verder dan zal dat serieus, oprecht en respectvol voor de omgeving moeten gebeuren. We zullen dus nog beter ons best moeten doen om communicatie succesvol te laten zijn. Door de omgeving door en door te kennen en door te communiceren vanuit een wederkerige en volwaardige relatie. En ben je daartoe niet bereid dan ben je in de huidige tijd snel ‘uitgespeeld’. Want als de omgeving niet serieus genomen wordt dan zal ze zich afkeren en je negeren.

Frank Peters is managing director bij Porter Novelli Nederland.