Vorige week waren wij samen met onze partner Perspagina host van een kennissessie voor de NEVIR, een vakorganisatie voor investor relations officers (IRO’s) en corporate communicatie professionals. Thema van de dag was ‘Social newsrooms’. De sessie leverde een aantal goede inzichten op. Een korte impressie van de bijeenkomst.

Wij trapten de sessie af met een overzicht van een aantal belangrijke trends in reputatiemanagement. Zo kwamen trends als social, hypertransparantie, horizontale beïnvloeding, samensmelting van mediatypen (paid,owned, earned), het dalende vertrouwen in instituties als CEO’s en bestuurders, de groeiende vertrouwenskloof, het verlies aan controle en realtime reputatiemanagement voorbij. Wat deze trends tot gevolg hebben is dat zij vragen om een actievere inzet van contentmanagement. Om zichtbaar te blijven in deze aandachtseconomie en om het broodnodige ‘reputatievet’ te kweken. En dat kan heel goed via owned media. Bedrijven worden immers uitgevers. Tom Foremski’s legendarische quote ‘Every company is a media company’ klonk weer als muziek in de oren. Eigen media kanalen zoals een online newrooms worden steeds belangrijker om corporate verhalen te vertellen. Ze bieden een centrale plek om stakeholders meer context te bieden  dan sec het verspreiden van nieuws. Door bijvoorbeeld het aanbieden van whitepapers, positie statements (zie voorbeeld van KLM), gegenereerde mediacoverage, online video’s, quotes, visuals uit een beeldbank. Maar ook juist door geloofwaardige, van buiten de onderneming gegenereerde content op te nemen. Allemaal in eenvoudige, hapklare brokken opgeleverd en SEO proof. En ook interactief aangeboden waardoor het makkelijk te delen s en sneller een groter bereik kan realiseren.

Gregory Zschuschen van Perspagina ging hier ook dieper op in. Hij vergeleek de tools die de investor relations manager van oudsher tot zijn beschikking heeft om de relaties met de financiële gemeenschap te versterken met de tools van nu. De IRO maakt grofweg gebruik van roadshows, analistenbijeenkomsten, persoonlijke calls, jaar- en kwartaalberichten, webcasts en conference calls. De trend waar we echter naar toe gaan is meer het ‘duiden’ van het nieuws. Met andere woorden: wat betekent dit nieuws nu en wat zit hier achter? Investor relations officers melden terecht dat het feitelijke informatie over rendementen voor hun doelgroepen van belang is. Is een newsroom dan nog wel van toegevoegde waarde? Jazeker. De kansen liggen vooral bij het winnen van vertrouwen. Door bijvoorbeeld context te bieden over de route die gevolgd wordt om het gewenste rendement te behalen, door bestaande initiatieven uit te lichten en meer informatie te geven over de uitvoering van de bedrijfsstrategie. En dit alles kan ook visueler gemaakt worden. Door inzet van online video (bijv. interviews met bedrijfsexperts), fotoshots op locatie, soundbites en meer achtergrondinformatie. Veel bestaande newsrooms zijn vaak technisch niet meer up-to-date. Ze zien er niet aantrekkelijk uit en de content is vaak geproduceerd door generalisten en droog gecheckt door juristen. Ook hier valt nog het nodige te winnen.

IRO’s worden steeds meer online community managers en moeten het financiële verhaal in toenemende mate gaan verkopen. Een newsroom kan hiervoor een mooie basis zijn. En een essentieel onderdeel hierbij is het bedenken van een goede contentstrategie . Een lege, niet actuele newsroom vertelt geen verhaal en zal investors niet over de streep trekken. Enfin, genoeg stof om over na te denken. De newsroom van Intel is overigens een mooi voorbeeld van een toegankelijke newsroom, een waar investors ook toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een investor community.

Juriaan Vergouw is senior consultant digital bij Porter Novelli Nederland.