jul 16
2013
Ferdinand Helmann

Grote consternatie vorige week. Geen garantie van de gemeente Rotterdam voor de nieuwe Kuip en dus (voorlopig) einde verhaal. Interessant om te volgen over hoe dat nou zo kwam. Volgens Mikos Gouka van het AD zou er door de plannenmakers niet goed zijn gecommuniceerd. Zijn visie wordt gedeeld door Martijn Krabbendam van Voetbal International die meent dat het allemaal te veel eenrichtingsverkeer was. Maar volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf klopt daar niets van en heeft het AD – dat tegen het nieuwe stadion zou zijn – stelselmatig geweigerd het verhaal en de argumenten te brengen.


Los van wie gelijk heeft, past de discussie prima in het tijdsbeeld. We hebben moeite met de nieuwe werkelijkheid als het gaat om het creëren van draagvlak. Vroeger was het vooral een kwestie van actief werven, lobbyen bij de juiste personen, overrompelend overtuigen of slim spinnen. Nu worstelen we met begrippen als dialoogmarketing, horizontale beïnvloeding en co-creation. En de praktijk is weerbarstig. De neiging is om nog altijd te denken in oude reclame- en voorlichtingstactieken. Misschien met meer oog voor de ‘nieuwe eisen’ van consument, burger, publiek of stakeholder. Maar fundamenteel onveranderd, met een vastomlijnd eigen idee, product of concept als vertrekpunt.

Voor veel organisaties liggen er grote uitdagingen om de connectie met de consument of de burger over hun optreden, producten, beleid of besluiten te herstellen. Eén van de adviezen van de adviescommissie van Herman Wijffels aan de bankensector was om het vertrouwen in de samenleving te herstellen door de rol die banken daarin willen vervullen, te expliciteren in een maatschappelijk statuut. De vraag is dan wel hoe zij de samenleving gaan betrekken bij dat expliciteren. Hoe krijgen de banken de beste symbiose tussen de rol die zij willen vervullen en het verwachtingspatroon van de samenleving. Alleen door expliciet samen naar die rol op zoek te gaan. Dat geldt voor veel organisaties. Je hebt nu fantastische digitale middelen, vormen en concepten om de dialoog te voeren. Maar geen enkele zal succesvol zijn als je alleen uit bent op verkopen.

Het omgaan met dialoog in de samenleving vergt een cultuuromslag in de top van organisaties. Want de begrippen passie, overtuiging, leiderschap en daadkracht verdragen zich – zoals we daar nu naar kijken – maar moeilijk met het begrip co-creation. Toch is dat laatste precies wat er meer zal moeten. Co-creation als vereffening van het pad naar geaccepteerd succes. Met de inbreng en creativiteit van stakeholders die je daarna niet meer hoeft te overtuigen. Is de top van Feyenoord daar te weinig mee bezig geweest? Mogelijk. Maar er komen vast herkansingen.

Voor Den Haag is dat vandaag al actueel. Daar discussiëren ze over het geplande nieuwe culturele centrum aan het Spui voor 180 mln. Hopelijk zonder Kuipvrees!

Ferdinand Helmann is director bij Porter Novelli.