Per seconde geven we met z’n allen € 2.300,- aan de zorg uit. Dat is € 8.300.000 per uur. Oftewel  € 200.000.000,- per dag. Voorzitter van ZN, André Rouvoet, maakte afgelopen week op Health Valley pijnlijk duidelijk hoezeer de zorgkosten de pan uit rijzen. En dit komt niet vooral door de vergrijzing zoals de meesten van ons denken. Nee, de medische technologische ontwikkelingen zijn de grootste oorzaak van de stijgende zorgkosten. Zorginnovatie dus. Dat de ontwikkelaars op het gebied van e-health en m-health inderdaad niet stil hebben gezeten, blijkt wel uit het feit dat er inmiddels zo’n 1.500 zorgportalen en 18.000 apps zijn.

De grote uitdaging is om de vele innovaties in de zorg slimmer te organiseren en rendabel te maken. “Door middel van concentratie en tegen gereduceerde kosten”, aldus Rouvoet. En nieuwe, aantoonbaar betere technologische ontwikkelingen moeten verouderde oplossingen vervangen. Toevoegen aan het bestaande palet aan oplossingen is simpelweg te duur. Zorginnovaties moeten in feite lonen voor zowel de patiënt als de premiebetaler. Dat zijn de randvoorwaarden voor implementatie van zorginnovatie op schaal.

Het wachtkamerloze ziekenhuis?
Mits er aan deze voorwaarden wordt voldaan zijn er, als het aan mij ligt, alvast een paar initiatieven die zo op grote schaal kunnen worden uitgerold. Niet over een paar jaar maar vandaag nog. Denk bijvoorbeeld aan Quli. Een online platform dat de burger regie geeft over zijn gezondheid. Het biedt cure, care, preventie en een sociaal netwerk in een zeer goed beveiligde omgeving. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een opgenomen patiënt niet steeds weer hetzelfde, vaak toch al niet vreselijk leuke, verhaal moet vertellen aan iedere arts die binnenkomt. Met Quli is het hele behandelteam al op de hoogte voordat men de patiënt spreekt. Wel zo fijn voor de patiënt en het bespaart veel tijd.

Een ander inspirerend initiatief is de balieloze poliklinieken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Niks lang wachten in vaak toch al onplezierige wachtkamers, maar gewoon in het restaurant van het ziekenhuis met een kop koffie. Door middel van een centrale registratiezuil krijg je een dagticket en word je opgeroepen voor je afspraak. Het bespaart ruimte, de kosten van het baliepersoneel én het is een stuk prettiger voor de patiënt. Of denk aan een app die het mogelijk maakt om je behandelend arts na afloop van de afspraak nog vragen te stellen. Wie bedenkt die ene belangrijke vraag nou niet als je nét weer buiten staat?

Communicatie-uitdagingen
Toch blijft de implementatie op schaal van dergelijke zorginnovaties een grote uitdaging. De rol van communicatie moet hierbij niet worden onderschat. Hier volgen 5 uitdagingen waaraan communicatie een bijdrage kan leveren:

1. Het vergroten van de bekendheid van baanbrekende initiatieven.
2. Het creëren of vergroten van draagvlak onder stakeholders.
3. Bijdragen aan het wegnemen van mogelijke vooroordelen (denk aan veiligheid, eenzaamheid t.g.v. zorg op afstand etc.).
4. Informatieve communicatie richting patiënten en artsen.
5. Het creëren van enthousiasme onder de doelgroepen door het ontwikkelen en delen van best practices via social media kanalen.

Technologie maakt de zorg vooralsnog dus nog niet goedkoper. Maar met de grootschalige uitrol van de juiste, zorgvuldig geselecteerde initiatieven is dit slechts een kwestie van tijd. Daar ben ik van overtuigd.

 

Corine Solleveld is Account Director bij Porter Novelli.