Hoe ziet de communicatieafdeling van de toekomst eruit? Die vraag heeft onze gemoederen de
afgelopen tijd behoorlijk beziggehouden. Door advieswerk voor klanten, maar ook door een onderzoek dat we hebben gedaan. We hebben communicatiedirecteuren en experts in het vak  gesproken over de impact van trends en de rol voor de afdeling in de toekomst. Dat waren stuk voor stuk boeiende gesprekken. Een aantal uitkomsten zal ik op dit blog delen. Als eerste over de kennis en kunde van communicatieadviseurs. Communicatiedirecteuren stellen hoge eisen aan hun mensen, wat wordt er nou verwacht en soms ook gemist?

We zien vier must haves voor communicatieprofessionals:

  1. Omgevingssensitiviteit. Een focus op de buitenwereld (veel meer dan op de binnenwereld, wat nu vaak het geval is). De samenleving verandert in razendsnel tempo en het is voor communicatieprofessionals essentieel om de impact van  maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te volgen en op juiste wijze te interpreteren. Om vervolgens die kennis om te zetten in strategische informatie: wat betekent het voor de koers of de business van de onderneming? Er wordt verwacht dat communicatieadviseurs real time reageren op dit soort issues en beschikken over een goed netwerk bij stakeholders en media.
  2. Leiderschap. Outgoing, vocaal zijn, je stem laten horen, kritisch durven zijn, op zoek gaan naar de vraag achter de vraag, het gesprek aan durven gaan, de route uitstippelen en mensen meenemen. Op verschillende wijzen werd duidelijk dat leiderschap een belangrijke competentie is voor de communicatieadviseur van de toekomst.
  3. Excellente basics. Met het opkomen van een meer strategische rol voor communicatieadviseurs worden uitvoerende capaciteiten niet minder belangrijk. Goed kunnen schrijven en visualiseren is en blijft zeer belangrijk. Sterker nog: het succes valt of staat hier vaak mee. Hierdoor kom je aan tafel en word je teruggevraagd.
  4. Ambitie. Een veelgehoorde noodkreet van communicatiebazen is dat er wat meer ambitie getoond mag worden. Om in de toekomst relevant te blijven moet een rigoureuze mentaliteitsswitch plaatsvinden, vinden vakgenoten.  Een professionele beroepshouding waarbij sturing wordt gegeven aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Een flinke groep communicatieadviseurs is te lang blijven hangen in het door hen geclaimde of opgelegde domein.  Hierdoor ontbreekt vaak de noodzaak om up-to-date te blijven en staat persoonlijke ontwikkeling niet hoog op de agenda.

Sommigen zullen zeggen “niks nieuws, dit doe ik allemaal al”. Mooi zo, dan rest de schone taak dit over te brengen aan bazen en collega’s.

 

 

Petra Koopmans is Account director en trainer bij Porter Novelli.