Posts Tagged ‘ crisiscommunicatie ’


TweetING Bank heeft nadrukkelijk bakzeil moeten halen op haar plannen om klantdata te gaan verkopen. De mediastorm die ING Bank overkwam na het artikel in het Financieele Dagblad op 10 maart jl. heeft er behoorlijk ingehakt. Verontwaardiging van media, politiek, overheid, toezichthouders en niet in de laatste plaats haar klanten. Voor wie het volgens ING […]


TweetHet beeld van een crisis wordt in belangrijke mate bepaald door de media. de behoefte aan informatie bij een crisis is zeer groot. Dus als een organisatie zelf geen informatie geeft dan zal het ‘frame’ ofwel het beeld van het probleem (de crisis) volledig door de media worden bepaald. Cruciale vraag bij iedere crisissituatie is […]


TweetIn het afgelopen jaar zijn er weer de nodige crisissen geweest. En de impact van sociale technologieën op de wijze waarop we communiceren, beleid en producten maken dendert door. Over inspiratie om te bloggen hebben we dus niet te klagen gehad. In deze blog laten we een serie blogs de revue passeren die allemaal raakvlakken […]


TweetOrganisaties die te maken krijgen met impactvolle crisissituaties, zoals bijvoorbeeld Rabobank, kunnen daardoor behoorlijke reputatieschade oplopen. Het werken aan herstel is vervolgens intensief en net als voor de crisis zelf geldt ook hier dat proactiviteit en openheid leidend moeten zijn in het proces. Het te boven komen van reputatieschade vergt ingrijpende maatregelen, consistent bouwen en […]


TweetCEO’s van multinationals raken steeds meer doordrongen van het strategisch belang van het corporate merk voor hun organisaties. De merkreputatie (32%) neemt inmiddels een tweede positie in op hun prioriteitenlijst na human capital (47%). Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Tegelijkertijd realiseren topbestuurders zich ook dat zij juist op het punt van de reputatie […]


TweetIn heel veel crisissituaties en veranderingsprocessen blijkt weer hoe lastig het is om boodschappen goed over de bühne te krijgen. Zeker als er vaak noodgedwongen meerdere zenders zijn in het proces dan is de valkuil levensgroot dat er verschillende boodschappen worden uitgezonden. Met alle gevolgen van dien. Het spreken met 1 mond is echter makkelijker […]


TweetDe ontwikkelingen in de samenleving verhogen in toenemende mate de druk op de reputatie van organisaties en hun bestuurders. Dat vraagt aan de communicatiedirecteuren van deze organisaties een nieuwe benadering voor crisiscommunicatie. Kernelementen daarvan zijn transparantie, proactiviteit, leiderschap en het tonen van zichtbare acties.


TweetHet leiderschap gedurende een crisis is een cruciale factor in het herstel van de reputatie van de onderneming. Aon refereerde daaraan in haar Reputation Review 2012 study. In deze studie noemde zij als drivers voor herstel: de voorbereiding en acties in de crisis, de communicatie gedurende de crisis, het gevoel voor de omgeving (eerlijkheid, compassie) […]


TweetEen van de meest lastige aspecten van crisiscommunicatie voor CEO’s is het brengen van het slechte nieuws. In de praktijk zie je vaak uitstel van dit moment. En vaak met als afloop dat het nieuws uiteindelijk door een ander wordt gebracht, waardoor de organisatie in de verdediging moet en geen regie meer heeft over de […]


TweetHet populisme overheerst al geruime tijd in Nederland. Maar steeds vaker zie je dat dit mainstream wordt in plaats van toebehoort aan bepaalde politieke stromingen en media. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Het levert extreme druk op en is in toenemende mate bepalend voor de publieke beeldvorming, maar daarmee ook op het gedrag van politiek, […]