Posts Tagged ‘ crisiscommunicatie ’


TweetAls nooit tevoren bepaalt de emotie het verloop van een crisis. Je ziet het telkens weer. De omgeving voert de druk oneigenlijk hoog op en eist verantwoording van organisaties. De ratio en redelijkheid zijn daarbij meestal ver te zoeken. En dat geldt niet alleen voor de publieke opinie, maar ook voor de politiek, overheid en […]


TweetOnzekerheid domineert altijd in crisistijd. En iedereen is bang om de fouten te maken waardoor escalatie plaatsvindt en de crisis uit de hand loopt. Het gevolg daarvan is meestal veel politiek- en uitstelgedrag en het schuiven met verantwoordelijkheden. Veelal wordt dit ook veroorzaakt door de cultuur van de organisatie. Een cultuur waarin het normaal is […]


TweetCommunicatie blijft een lastig vak. Dat bleek gisteren weer in de discussie tijdens Nieuwsuur tussen CapGemini bestuurder Jeroen Versteeg en Reinier Castelein, voorzitter van de vakbond de Unie. Zij bonden de strijd aan over het CapGemini-voorstel om oudere medewerkers salaris te laten inleveren. Doel van de maatregel is werkgelegenheid behouden en meer te gaan werken conform […]


TweetHet leiderschap van het management van organisaties wordt pas echt getest in tijden van crisis. En steeds vaker worden CEO’s of bestuurders door de omgeving of toezichthouders hard afgerekend op het uitblijven van een effectieve crisisresponse of zelfs het negeren van een crisissituatie. Juist in de eerste fase van een crisis komt het er op […]


TweetDe basis voor reputatiemanagement is de dialoog en deze begint altijd met luisteren. Het louter zenden werkt al heel lang niet meer, al wordt daar in andere communicatiedisciplines nog wel eens anders over gedacht. Als een organisatie bijvoorbeeld  in crisistijd uitsluitend communiceert via persstatements, dan zal dit de crisis eerder aanwakkeren dan oplossen. Juist in crisistijd […]


TweetAan het bouwen van reputaties voor merken en organisaties wordt erg veel tijd en geld besteed. Met behulp van marktonderzoek en merkmodellen wordt lang gestudeerd op de zoektocht naar de onderscheidendheid van het merk. En daarmee vervolgens ook naar het bereiken van merkvoorkeur en loyaliteit bij de klant. Maar het zijn niet alleen de merkwaarden […]


TweetDe wereld om ons heen verandert in een heel hoog tempo. Denk maar aan ontwikkelingen als het toenemend handelen vanuit emotie in plaats van ratio, de wens om hypertransparantie en waarheidsvinding en het wantrouwen ten opzichte van autoriteiten, organisaties en haar bestuurders. Maar ook de digitalisering heeft een enorme impact en leidt tot de noodzaak […]


TweetCrisiscommunicatie wordt van oudsher vooral ingestoken vanuit een zakelijke rationele benadering. Keurig volgens de daarvoor bedachte procedures en onderbouwd met de correcte feiten en cijfers. En toch is het resultaat van een dergelijke benadering vaak niet de beoogde winst in de communicatie-confrontatie met de omgeving. Er is immers een groot verschil tussen gelijk hebben en […]


TweetBij crisis wordt vaak gecommuniceerd vanuit de ratio. Keurig op basis van feiten en cijfers om het gelijk aan te tonen van de eigen visie en handelwijze. Op zich niets mis mee om onderbouwd te communiceren. Probleem is echter dat de omgeving zich in toenemende mate laat drijven door de emotie in plaats van de […]


TweetDe Chinezen wisten het al lang, want het woord crisis betekent in hun taal zowel ‘gevaar’ als ‘kans’. Heel vaak wordt er alleen naar crises gekeken vanuit het perspectief van de bedreigingen voor de organisatie. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat de eerste aandacht is gericht op voorkomen of beperken van de schade door de […]