Posts Tagged ‘ crisispr ’


TweetIn het afgelopen jaar zijn er weer de nodige crisissen geweest. En de impact van sociale technologieën op de wijze waarop we communiceren, beleid en producten maken dendert door. Over inspiratie om te bloggen hebben we dus niet te klagen gehad. In deze blog laten we een serie blogs de revue passeren die allemaal raakvlakken […]


Tweet Onlangs kreeg ik het boek van #FAIL, Omgaan met kritiek op internet, van Ronald van der Aart  in handen. Ik schrijf nooit recensies maar nu vond ik het de moeite waard om een poging te  wagen. Waarom? Simpel, het  is gewoon een fijn en goed boek. Van der Aart neemt je op toegankelijke  wijze […]


TweetOnzekerheid domineert altijd in crisistijd. En iedereen is bang om de fouten te maken waardoor escalatie plaatsvindt en de crisis uit de hand loopt. Het gevolg daarvan is meestal veel politiek- en uitstelgedrag en het schuiven met verantwoordelijkheden. Veelal wordt dit ook veroorzaakt door de cultuur van de organisatie. Een cultuur waarin het normaal is […]


TweetHet leiderschap van het management van organisaties wordt pas echt getest in tijden van crisis. En steeds vaker worden CEO’s of bestuurders door de omgeving of toezichthouders hard afgerekend op het uitblijven van een effectieve crisisresponse of zelfs het negeren van een crisissituatie. Juist in de eerste fase van een crisis komt het er op […]


TweetIedere onderneming heeft zo te kampen met z’n eigen – vaak sectorgebonden -  issues. Voor de één is het behoud van marktwerking, voor de ander topsalarissen, dierenwelzijn, voedingsinformatie of compliance op het gebied van integriteit of veiligheid. Voor grotere organisaties vaak een combinatie van deze en nog veel meer issues. Zo verschillend als de issues inhoudelijk […]