Posts Tagged ‘ doelgroep ’


TweetIn Binnenlands Bestuur van deze week pleit voorzitter Hans Martin Don van de Koepel Wmo-raden voor een participatieraad van gewone burgers die zich in gaat zetten voor de maatschappelijke positie van burgers. Aanleiding voor dit pleidooi is de constatering dat de overheid op allerlei terreinen, en vooral op het terrein van de zorg, steeds meer […]


TweetJip en Janneke, Mavo-4, B1. We zijn al jaren op zoek naar handvatten voor taalgebruik die er voor kunnen zorgen dat publieksinformatie door iedereen begrepen wordt. Helaas is het ei van Columbus nog  niet gevonden. Het NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) gaat daar misschien verandering in brengen en wel door 2 miljoen (!) […]


feb 21
2012
Monique Botman

TweetGezond leven is hot. De media staan vol met alarmerende berichten over een lagere levensverwachting door ongezond leven en de dreigende invoering van een vettax. Daarnaast is er een grote diversiteit aan enthousiaste initiatieven voor een gezondere leefstijl. Een goed voorbeeld vind ik ‘Mag ik deze dans van u?’‘.