Posts Tagged ‘ emotie ’


TweetAls nooit tevoren bepaalt de emotie het verloop van een crisis. Je ziet het telkens weer. De omgeving voert de druk oneigenlijk hoog op en eist verantwoording van organisaties. De ratio en redelijkheid zijn daarbij meestal ver te zoeken. En dat geldt niet alleen voor de publieke opinie, maar ook voor de politiek, overheid en […]


TweetCrisiscommunicatie wordt van oudsher vooral ingestoken vanuit een zakelijke rationele benadering. Keurig volgens de daarvoor bedachte procedures en onderbouwd met de correcte feiten en cijfers. En toch is het resultaat van een dergelijke benadering vaak niet de beoogde winst in de communicatie-confrontatie met de omgeving. Er is immers een groot verschil tussen gelijk hebben en […]


TweetBij crisis wordt vaak gecommuniceerd vanuit de ratio. Keurig op basis van feiten en cijfers om het gelijk aan te tonen van de eigen visie en handelwijze. Op zich niets mis mee om onderbouwd te communiceren. Probleem is echter dat de omgeving zich in toenemende mate laat drijven door de emotie in plaats van de […]