Posts Tagged ‘ issuesmanagement ’


Tweet‘We hebben het niet goed uitgelegd’. Een overbekend en veelgebruikt excuus van bestuurders die geconfronteerd worden met rebellie tegen hun acties of beleid. Dat is natuurlijker ook prettiger om te zeggen dan: ‘we hebben een foute inschatting gemaakt’ of ‘een verkeerde beslissing genomen’. Bovendien kan zo’n bestuurder impliciet – het zal zelden zo naar buiten […]


TweetSteeds opvallender wordt het hoe intensief de aandacht en het debat in de media zich in talloze vormen stort op een tijdelijk thema. Ik kijk er steeds reikhalzender naar uit. Naar het Dominante Publieke Thema van de Week (DPTW). Na de SNS Bank en het woonakkoord was daar afgelopen week het paardenvlees. Wat begon als […]


TweetIedere onderneming heeft zo te kampen met z’n eigen – vaak sectorgebonden -  issues. Voor de één is het behoud van marktwerking, voor de ander topsalarissen, dierenwelzijn, voedingsinformatie of compliance op het gebied van integriteit of veiligheid. Voor grotere organisaties vaak een combinatie van deze en nog veel meer issues. Zo verschillend als de issues inhoudelijk […]