Posts Tagged ‘ leiderschap ’


TweetDe ontwikkelingen in de samenleving verhogen in toenemende mate de druk op de reputatie van organisaties en hun bestuurders. Dat vraagt aan de communicatiedirecteuren van deze organisaties een nieuwe benadering voor crisiscommunicatie. Kernelementen daarvan zijn transparantie, proactiviteit, leiderschap en het tonen van zichtbare acties.


TweetHet leiderschap gedurende een crisis is een cruciale factor in het herstel van de reputatie van de onderneming. Aon refereerde daaraan in haar Reputation Review 2012 study. In deze studie noemde zij als drivers voor herstel: de voorbereiding en acties in de crisis, de communicatie gedurende de crisis, het gevoel voor de omgeving (eerlijkheid, compassie) […]


TweetDe wereld om ons heen verandert in een heel hoog tempo. Denk maar aan ontwikkelingen als het toenemend handelen vanuit emotie in plaats van ratio, de wens om hypertransparantie en waarheidsvinding en het wantrouwen ten opzichte van autoriteiten, organisaties en haar bestuurders. Maar ook de digitalisering heeft een enorme impact en leidt tot de noodzaak […]


TweetCrisiscommunicatie wordt van oudsher vooral ingestoken vanuit een zakelijke rationele benadering. Keurig volgens de daarvoor bedachte procedures en onderbouwd met de correcte feiten en cijfers. En toch is het resultaat van een dergelijke benadering vaak niet de beoogde winst in de communicatie-confrontatie met de omgeving. Er is immers een groot verschil tussen gelijk hebben en […]


TweetHet wantrouwen in bestuurders van organisaties is groot. Dat bleek onlangs weer uit de Trust Barometer van Edelman. De geloofwaardigheid van niet alleen de bestuurders, maar ook de organisaties¬†heeft daaronder sterk te leiden. De reputatie van de bestuurder en de organisatie is namelijk direct gekoppeld. ¬†Juist in een tijd waarin reputaties van organisaties steeds meer […]


TweetDe pensioencrisis binnen de FNV maakte de afgelopen weken weer duidelijk hoezeer het leiderschap van de bestuursvoorzitter bepalend is voor de manier waarop een organisatie zonder kleerscheuren door een crisis komt. Immers juist in zwaar weer wordt er een beroep gedaan op de managementvaardigheden van de leider. Dat geldt natuurlijk voor het managen van de […]