Posts Tagged ‘ luisteren ’


TweetIn Binnenlands Bestuur van deze week pleit voorzitter Hans Martin Don van de Koepel Wmo-raden voor een participatieraad van gewone burgers die zich in gaat zetten voor de maatschappelijke positie van burgers. Aanleiding voor dit pleidooi is de constatering dat de overheid op allerlei terreinen, en vooral op het terrein van de zorg, steeds meer […]


TweetDe basis voor reputatiemanagement is de dialoog en deze begint altijd met luisteren. Het louter zenden werkt al heel lang niet meer, al wordt daar in andere communicatiedisciplines nog wel eens anders over gedacht. Als een organisatie bijvoorbeeld  in crisistijd uitsluitend communiceert via persstatements, dan zal dit de crisis eerder aanwakkeren dan oplossen. Juist in crisistijd […]


TweetBasis voor online reputatiemanagement is de dialoog. Het uitsluitend zenden werkt al lang niet meer. Als een organisatie in crisistijd uitsluitend communiceert via persstatements, dan zal dit de crisis eerder aanwakkeren dan oplossen. Ook in crisistijd is het belangrijk om nadrukkelijk te luisteren naar de online omgeving om bijvoorbeeld te zien waar actie nodig is, wat de […]


TweetDe afgelopen weken konden we genieten van het gedoe rond de benoeming van (oud) minister Donner tot Vicepresident van de Raad van State. Of Donner nu wel of niet de juiste man voor de klus is, was minder relevant dan het gevoel van ‘achterkamertjespolitiek’. Keer op keer benadrukte ‘Den Haag’ dat de procedure zorgvuldig was […]